Odporúčané príklady z fyziky pre FRI

 

 

1)       Kinematika: 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 25, 26, 27, 33, 42, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 59

2)       Dynamika hmotného bodu, energia, práca : 67, 72, 76, 77, 78, 84, 99, 100, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119

3)       Dynamika tuhého telesa: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 152, 153, 154, 156, 158, 162, 173, 174, 176, 177, 178

4)       Základy molekulovej fyziky: 312, 313, 314, 317, 322, 343, 345, 358, 355, 361

Termodynamika: 372, 373, 375, 378, 379, 415, 416, 417, 418, 431, 436, 437

5)       Polia konzervatívnych síl: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 120, 121, 122, 123, 505, 506, 507, 520, 537, 539, 542, 551, 552

6)       Elektrické pole: 524, 525, 527, 528, 530, 558, 559, 560, 562, 569, 576, 582

7)       Magnetické pole, elektromagnetická indukcia: 670, 671, 672, 673, 674, 676, 679, 684, 687, 693, 694, 700, 701, 704, 709, 717, 719, 724, 727, 731, 736, 737

8)       Elektromagnetické kmity a vlny: 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 756, 765, 777, 782, 783, 784, 785, 786, 790, 791, 792, 793

Mechanické kmity a vlny: 246, 247, 248, 251, 264, 265, 267, 268, 269

9)       Geometrická optika: 820, 825, 828, 831, 837, 838, 840, 850, 853, 872, 873

10)   Vlnová optika: 879, 880, 882, 883, 886, 889, 890, 891, 898, 902, 903, 904, 907, 908

11)   Žiarenie čierneho telesa: 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 921

 

Literatúra: Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch. 5. a 6. vydanie.