264. Stojaté vlnenie vzniklo interferenciou dvoch vĺn s frekvenciou f = 475 s-1. Vzdialenosť susedných uzlov bola 1,5 m. Aká je rýchlosť postupu vlnenia v prostredí, v ktorom toto stojaté vlnenie vzniklo? 

 
bullet  
     
   

f = 475 s-1

d = 1,5 m

v = ?

   
       
   

Pre vlnovú dĺžku stojatého vlnenia platí vzťah: 

 
 

l = vT  ,

(1)

kde v je rýchlosť príslušného postupného vlnenia v prostredí, v ktorom vzniká stojaté vlnenie. (Stojaté vlnenie môže vzniknúť interferenciou vlnenia šíriaceho sa v danom prostredí rýchlosťou v, ktoré sa po odraze vracia späť.) T je perióda kmitavého pohybu jednotlivých elementov stojatého vlnenia. Body, ktoré majú pri stojatom vlnení nulovú amplitúdu sú trvale v pokoji a nazývajú sa uzly. Body, ktoré majú maximálnu amplitúdu sa nazývajú kmitne. Vzdialenosť uzla a najbližšej kmitne je l / 4, vzdialenosť dvoch susedných uzlov (kmitní) je rovná l / 2

Zo zadania vyplýva, že 

     

l / 2 = 1,5 m  ,

   
   

čiže

     
     

l = 3 m  .

   
   

Keďže perióda T je prevrátenou hodnotou f:

 
     

T = 1 / f  ,

(2)

 
   

pre rýchlosť postupu vlnenia platí:

 
     

v =  l / T  ,

v =  l f  .

   
   

Dosadením zadaných a vypočítaných hodnôt do vzťahu pre rýchlosť postupu vlnenia dostaneme:

 
     

v = 3 m . 475 s-1

v = 1425 m.s-1  .

   
         
   

 

 
   

Rýchlosť postupu vlnenia v prostredí so stojatým vlnením je 1425 m.s-1.

 
   

 

 
   

Priemerná rýchlosť cyklistu

Balistické kyvadlo

Koeficient tlmenia

 
       
261. - Rázy  

Obsah

265. - Rýchlosť pozdĺžnych a priečnych vĺn