129. Do akej výšky sa vychýli balistické kyvadlo hmotnosti 10 kg, keď v ňom uviazne strela hmotnosti 100 g letiaca rýchlosťou 200 m/s ?

 
       
bullet  
  

M = 10 kg

m = 100 g =>

m = 0,1 kg

v = 200 m.s-1

g = 9,81 m.s-2 

h = ?

   
       
   

     Pri zasiahnutí kyvadla strelou sa časť kinetickej energie guľôčky premení na vnútornú energiu kyvadla. V tomto prípade sa nedá použiť pre sústavu strela-kyvadlo zákon zachovania mechanickej energie (ZZE), pretože veľká časť kinetickej energie strely sa po vniknutí do kyvadla spotrebuje na teplo, takže nedochádza tu k premene kinetickej energie strely na polohovú energiu kyvadla. Vyjdeme teda zo zákona zachovania hybnosti izolovanej sústavy (ZZH). Zo ZZH vyplýva:

 
     

p = p'  ,

(1)

 
     

mv = (m + M)v'  ,

   
   

pričom m je hmotnosť strely, M hmotnosť kyvadla, v je rýchlosť strely a v' je výsledná rýchlosť sústavy kyvadlo-strela tesne po zrážke. Dostávame:

 
     

v' = mv / (m + M)  .

   
   

Keďže pri pohybe sústavy kyvadlo-strela už neuvažujeme straty energie, môžeme použiť ZZE. Celková kinetická energia sústavy po zasiahnutí strelou sa podľa zákona zachovania mechanickej energie musí rovnať celkovej potenciálnej energii sústavy pri jej maximálnom vychýlení, teda:

 
     

1/2 (m + M)v'2 = (m + M)gh

(2)

 
     

v'2 = 2gh
m2v2 / (m + M)2 = 2gh
m2v2 / 2g(m + M)2 = h
  .

   
   

Stačí už len dosadiť hodnoty zo zadania a dostávame:

 
     

h = 0,2 m  .

   
       
    Balistické kyvadlo sa vychýli do výšky 0,2 metra.  
       
   

Priemerná rýchlosť cyklistu

Zvislý vrh nahor a nadol

Odraz guľôčky

 
       
121. - Potenciál a intenzita gravitačného poľa  

Obsah

185. - Tangenciálna sila a skrútenie tyče