86. V ktorom mieste na priamej spojnici medzi Zemou a Mesiacom sa intenzita spoločného gravitačného poľa rovná nule, keď vieme, že hmotnosť Mesiaca je 1/81 hmotnosti Zeme ?

 
     
 

Mm = 1/81 Mz

x = ?

   
     
   

Hľadáme miesto, v ktorom bude platiť, že veľkosť vektora intenzity gravitačného poľa Zeme Kz je rovná veľkosti vektora intenzity gravitačného poľa Mesiaca Km. Z gravitačného zákona vyplýva:

 
   

|Kz| = |Km|

k Mz / (d - x)2 = k Mm / x2

Mz / (d - x)2 = 1 / 81  Mz / x2

x2 = (d - x)2 / 81

x = (d - x) / 9

9x = d - x 

10x = d

x = d / 10  .

 
       
   

Nulová intenzita spoločného gravitačného poľa Zeme a Mesiaca na spojnici ich stredov je v 1/10 ich spoločnej vzdialenosti od stredu Mesiaca.

 
       
     

Priemerná rýchlosť cyklistu

Zvislý vrh nahor a nadol

Koeficient tlmenia

 
       
74. - Brzdiaca sila  

Obsah

91. - Druhá kozmická rýchlosť