840. Pod akým uhlom má dopadnúť svetelný lúč na sklenú dosku s indexom lomu n2 = 1,57, aby odrazený a lomený lúč boli navzájom kolmé?

 
     
 
 

n2 = 1,57,

a = ?

   
       
   

     Keď svetelný lúč vniká do iného prostredia, ostáva v izotropnom prostredí v rovine dopadu, no od svojho pôvodného smeru sa odchýli. Keď a je uhol dopadu a b uhol lomu svetelného lúča, podľa Snellovho zákona lomu podiel:

 
         

  ,

(1)

 
   

nezávisí od uhla dopadu a nazýva sa relatívny index lomu. Keďže odrazený a lomený lúč majú zvierať pravý uhol, potom (ako vidieť z obrázku) musí platiť:

 
     

  .

(2)

 
   

Pretože podľa zákona odrazu uhol odrazu a' sa rovná uhlu dopadu a :

 
     

,

(3)

 
   

zo vzťahu (2) vyplýva:

 
     

  .

(4)

 
   

Môžeme teda  upraviť vzťah (1):

 
     

  ,

(5)

 
   

odtiaľ pre hľadaný uhol a platí:

 
     

(6)

 
     

a = 57° 30'  .

   
       
   

Aby odrazený a lomený lúč boli navzájom kolmé, musí svetelný lúč dopadnúť pod uhlom a = 57°30'.

 
       
   

Archimedova špirála

Tlmené harmonické kmity

Index lomu skla

 
       
793. - Elektromagnetický oscilátor  

Obsah

908. - Index lomu skla