33. Pozorovateľ stojaci v okamihu rozbehu vlaku pri jeho začiatku zaznamenal, že prvý vagón prešiel popri ňom za čas t1 = 4 s. Ako dlho bude popri ňom prechádzať n-tý vagón (napr. n = 7), keď sú všetky vagóny rovnako dlhé? Považujte pohyb vlaku za priamočiary, rovnomerne zrýchlený.

 
     
bullet  
  

t1 = 4s,

tn = ?

 
       
   

     Pre veľkosť dráhy rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu vlaku platí:

 
         

  .

(1)

 
   

Keďže sa vlak pohyboval z pokoja (v0 = 0 m/s) a prvý vagón prešiel popri pozorovateľovi za čas t1, dĺžka jedného vagóna s je

 
     

  .

(2)

 
   

Za čas tn prejde n vagónov vlaku dráhu:

 
     

  ,

(3)

 
   

a za čas tn-1 prejde n-1 vagónov dráhu:

 
     

  .

(4)

 
   

N–tý vozeň bude popri pozorovateľovi  prechádzať počas doby:

 
     

  .

(5)

 
   

Dosadením vzťahu (2) do rovnice (3) vyjadríme čas tn prechodu n vagónov:

 
     

  ,

(6)

 
     

  .

(7)

 
   

Analogickým spôsobom dosadením rovnice (2) do vzťahu (4) vyjadríme čas tn-1 prechodu n-1 vagónov:

 
     

    .

(8)

 
     

  .

(9)

 
    Po dosadení nájdených vzťahov pre tn (7) a tn-1 (9) do vzťahu (5) dostavane dobu prechodu n-tého vagóna vlaku popri pozorovateľovi:  
     

  .

(10)

 
    Dosadením zadanej hodnoty n = 7 vypočítame dobu prechodu t7 siedmeho vagóna:  
     

  .

 
       
   

Siedmy vagón bude popri pozorovateľovi prechádzať približne 0,8 sekundy.

 
     
   

Predĺženie oceľovej špirály

Rázy

Elektromagnetický oscilátor

 
       
31. - Rovnomerný a zrýchlený pohyb  

Obsah

36. - Zvislý vrh smerom nahor a nadol