Obsah:

Fyzika v príkladoch

Fyzika v príkladoch

Fyzika 1 pre SjF ŽU

Fyzika pre študentov ŽU

Doporučené príklady z fyziky pre FRI

Príklady na výpočtové cvičenia z Fyziky I

Zoznam základných pojmov a vzťahov z Fyziky I

Teoretické otázky z Fyziky I

Príklady na výpočtové cvičenia z Fyziky II

Zoznam základných pojmov z Fyziky II

Doporučené príklady z Fyziky I

Doporučené príklady z Fyziky II

Učebná osnova

Doporučené príklady

Matematický aparát fyziky

Testové otázky na skúšku z FYZIKY1

Prehľad matematického aparátu v kurze fyziky

Seminár z fyziky

Zadania semestrálnych prác z fyziky

Pozrite si vybrané kapitoly z fyziky 2

Laboratórne cvičenia z fyziky

Základné pojmy

e-skriptá FYZIKA1

Physics on Stage

Physics on Stage

Fun

Fun

Dilbertova teoréma

Thin Lens

Čo človek nevymyslí...

Simple Prism

Funny pics

Orbit Simulator

Aj múdry schybí ...

Game - The Black Hole

IQ test

Zahrajte si golf

Čo viete z fyziky?

Ray Tracing

Piškôrky

Snowflake Designer

Ultimate calculator

Kalkulačka pre fyzikov

Physical Applets:

Oscillating Membrane

Coupled Oscillation

Loaded String

Vector Field

Electrostatics

Magnetostatic Field

Gas Molecules

Lissajous Figures

Fourier Series Simulation

Ripple Tank

Differential Equation

Ďalšie java aplety pre fyziku

Tacoma Narrows Bridge

Tacoma Narrows Bridge

Svet očami fyziky

Svet očami fyziky

CD-R/RW, DVD

Powers of Ten: Interactive Java Tutorial

Elektromagnetické vlnenie

Zvuk a hluk

Aké bude počasie?

Hviezdy a čierne diery

Semestrálne práce z fyziky (2002/03)

Aktuálny rozvrh

Aktuálny rozvrh

Optika okolo nás

Publications

Publications

Kniha návštev

Kniha návštev

Čakáme na vaše pripomienky!

Vaše pripomienky a názory

 CD-ROM

CD-ROM

Hlasujte!

Anketa

 Na záver ...

Na záver ...

hockicko@fel.utc.sk