Vyhľadávanie:

Nájsť na tejto stránke:


      Na nasledujúcich stránkach nájdete semestrálne práce z fyziky študentov FRI d.p. RBK. Cieľom týchto prác bolo, aby sa študenti oboznámili so základmi fyziky, všímali si javy okolo seba a dokázali ich správne interpretovať. Z tohto hľadiska práce splnili svoj účel. Niektoré z nich sú naozaj na vysokej odbornej i grafickej úrovni, iné by bolo vhodné ešte doplniť, rozšíriť a taktiež aj trochu poopraviť či už po stránke formálnej alebo gramatickej. Tieto korektúry však nechávam na samotných autoroch.

     Do akej miery sa študentom podarilo vystihnúť podstatu veci, to už posúďte sami. Príjemnú zábavu a veľa pekných zážitkov s fyzikou okolo nás.

vedúci cvičení Dr. Peter Hockicko

      Semester: zimný 2002
      Zoznam prác: 

 Názov práce
Ako funguje gitara 
Fyzika prakticky. 
Jadrová elektráreň 
Výroba elektrickej energie 
Einsteinova teória gravitácie 
Kmitanie 
Kompaktný disk a laser 
Termika 
Objavitelia umelej rádioaktivity 
Klavírna mechanika 
Svetlo a jeho vlastnosti 
Akustika 
Spracovanie chýb merania 
Mechanika kvapalín, štruktúra a vlastnosti kvapalín 
Vývoj a druhy laserov 
Pohyb hmotného bodu z hľadiska dynamiky 
Vrhy 
Ťazisko 
Interferencia svetla na tenkej vrstve 
Šport očami fyziky 
Pohyby telies v homogénnom tiažovom poli Zeme 
Astrofyzika a veci s tým súvisiace 
Camera obscura 
Atómová elektráreň - atómová energia 
Čierne diery 
Dilatácia času 
Dopad fyziky na výpočtovú techniku 
Vznik vesmíru a javy s ním spojené 
Vodné elektrárne - princípy a typy
Reproduktorové sústavy z pohľadu fyziky
Osudy hviezd
Svetlo, laser a jeho vlastnosti
Vlastnosti PN prechodu

     Semester: zimný 2003
     Zoznam prác: 

< - späť