FYZIKA pre študentov ŽU

Cvičiaci: PaedDr. Mgr. Peter Hockicko

Úspechy sa lepia na päty len pripraveným!

L. B. Pascal

Prednášajúci: Doc. Ing. Igor Jamnický, PhD.

Odporúčané príklady z fyziky pre FRI

Prednášajúci: Doc. Ing. Igor Jamnický, PhD.  a

                         Prof. RNDr. Peter Bury, PhD. 

Príklady na výpočtové cvičenia z Fyziky I

Zoznam základných pojmov a vzťahov z Fyziky I

Teoretické otázky z Fyziky I

Príklady na výpočtové cvičenia z Fyziky II

Zoznam základných pojmov z Fyziky II

Prednášajúci: Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

Odporúčané príklady z Fyziky I

Odporúčané príklady z Fyziky II

Prednášajúci: Doc. Sofia Slabeyciusová, CSc.

Učebná osnova

Odporúčané príklady

Matematický aparát fyziky

Testové otázky na skúšku z FYZIKY1

Prednášajúci: Doc. RNDr. Quido Jackuliak, CSc.

Prehľad matematického aparátu v kurze fyziky

Tým, ktorí chcú úspešne zvládnuť vysokoškolskú fyziku a chýbajú im základy stredoškolskej fyziky, je určený  seminár na úrovni gymnaziálnej fyziky:

Seminár z fyziky

 

Zadania semestrálnych prác z fyziky

Pozrite si vybrané kapitoly z fyziky 2

Laboratórne cvičenia z fyziky

Základné pojmy

 
e-skriptá F1
  
 

Počet prístupov od 8. 3. 2001: