„Múdri sa učia z chýb iných a

tí ostatní sa nepoučia ani zo svojich vlastných ..."

 

Aj múdry schybí ...
   

       Stalo sa už dobrým zvykom u niektorých študentov najprv odpovedať na otázky a až potom porozmýšľať. To je ten lepší prípad. Tá druhá skupina len odpovedá. Avšak len občas, ak si na niečo spomenie a rozmýšľanie necháva na tých ostatných. Nuž čo, neostáva nám niekedy nič iné, len sa pousmiať nad výrokmi "múdrych". Tí starší skôr zaplačú, keď vidia, kam to naše vysoké školstvo smeruje. A ostatní, ktorí ešte doposiaľ nepochopili, nad čím sa spolužiaci zabávali, majú možnosť pochopiť to teraz.

        Dúfame, že nad nasledujúcimi riadkami sa nielen dobre pobavíte, ale hlavne si zoberiete ponaučenie s chýb druhých. (A kto by to náhodou predsa len nepochopil, nechajte si to vysvetliť, aby sa vám to  nestalo osudným na skúške.) 

 
 
 
  Date:2.XII. 2003  

 

 
  Otázka: V čom máte tú periódu?  
  Odpoveď: No predsa v čase!  
 
 
  Date:24.XI. 2003  

 

 
    Na laboratórnom cvičení pri preskúšaní teoretických vedomostí:  
  Otázka: Čo idete dnes merať?  
  Odpoveď: To ešte nevieme...  
 
 
  Date:21.XI. 2003  

 

 
  Otázka: Písomnú prípravu kde máte?  
  Odpoveď: Sused má. (svoju)  
  Otázka: A študovali ste to vôbec?  
  Odpoveď: Hej, teraz som to čítal!  
 
 
  Date:13.X. 2003  

 

 
  Poznámka: Počúvaj, vnútorný odpor tohto voltmetra je 3000 kW. Ten je ale odporný!  
 
 
  Date:29. IV. 2003  

 

 
  Čo je to var kvapaliny?  
  Var kvapaliny je prechod z varu na paru.  
 
 
  Date:25. III. 2003  

 

 
  Ako je definovaná Poissonova konštanta? (približne 1,4 pre vzduch)  
  Poissonova konštanta je 6,67.10-11.  
 
 
  Date:11. III. 2003  

 

 
  ... to aj tak dopadne, keď jeden meria a dvaja sa bavia!  
  My sme sa nebavili, my sme len viedli diskusiu, či meranie ide správnym smerom!  
 
 
  Date:4. III. 2003  

 

 
    Za g budeme dávať 8,6?  
  Ako ste na to prišli?  
    Intuícia ...  
 
 
  Date:26. II. 2003  

 

 
  Otázka: Ako je definovaná priemerná rýchlosť?  
  Odpoveď: Priemerná rýchlosť je definovaná ako rýchlosť za čas!  
 
 
  Date:17. XII. 2002  

 

 
  Otázka: Ako budete postupovať pri meraní Poissonovej konštanty?  
  Odpoveď: No, natlakujem to tam ...  
 
 
  Date:17. XII. 2002  

 

 
  Otázka: Ktorá je druhá platná číslica strednej kvadratickej odchýlky aritmetického priemeru?  
              [E = (116,67 ± 12,57)MPa]  
  Odpoveď: No 5 je!  
 
 
  Date:17. XII. 2002  

 

 
  Otázka: Do akého maximálneho prúdu môžete ísť? (6 mA)  
  Odpoveď: Do 24 milivoltov!  
 
 
  Date: 26. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Čo sa deje po adiabatickej expanzii?  
  Odpoveď: Ono to tam fučí!  
 
 
  Date: 23. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Charakterizujte Poissonovu rovnicu!  
  Odpoveď: Poissonova rovnica je zmena objemu a tlaku.  
 
 
  Date: 14. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Čo hovorí Newtonov gravitačný zákon?  
  Niekoľko odpovedí:

1) Existuje sústava, kde teleso sa javí ako v pokoji, ale v rovnomernom priamočiarom pohybe. Takúto sústavu voláme inerciálna.

2) Teleso zotrváva v rovnomernom pohybe alebo v pokoji, ak na neho nepôsobia žiadne vonkajšie sily, ktoré tento stav zmenia. Takáto sústava sa nazýva neinerciálna vzťažná sústava.

 
  Poznámka: Spomeniete si ešte aj na nejaký iný Newtonov zákon?  
 
 
  Date: 14. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Čo hovorí Archimedov zákon?  
  Niekoľko podarených odpovedí:

1) Ak na voľný povrch kvapaliny padá tlak, potom vznikne v každom bode kvapaliny rovnako veľký tlak.

2) Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá je v rovnováhe kvapaliny s objemom, ktorý vytlačila ponorená časť telesa.

3) Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná hmotnosti tohto telesa a vztlakových vlastností danej kvapaliny.

 
 
 
  Date: 12. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Čo chcete odmerať?  
  Odpoveď: No predsa štúdium magnetického poľa Zeme.  
 
 
  Date: 8. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Čo hovorí Hookov zákon?  
  Odpoveď: Modul pružnosti sa mení so zväščujúcim ohybom.  
 
 
  Date: 7. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Ako určíte ohniskovú vzdialenosť?  
  Odpoveď: Keď nájdeme hrubší a tuhší obraz.  
 
 
  Date: 7. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Ktorá je predmetová vzdialenosť?  
  Odpoveď: To je tá od začiatku svetla ...  
 
 
  Date: 5. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Ako je definovaný moment zotrvačnosti?  
  Odpoveď: Moment zotrvačnosti je vzdialenosť od osi otáčania ...  
 
 
  Date: 5. XI. 2002  

 

 
  Otázka: Čo vyjadruje pohybová rovnica fyzikálneho kyvadla?  
  Odpoveď: Vektor momentu fyzikálneho kyvadla (značka mäkké i) ...  
 
 
  Date: 29. X. 2002  

 

 
  Otázka: Čo hovorí Stokesov vzťah?  
  Odpoveď: To je nejaká dlhá trubica ...  
 
 
  Date: 21. X. 2002  

 

 
    Počúvaj, keď voda vrie, má 100 °C?  
    Hej.  
    A si si istý?  
    ???  
  Poznámka:

1) Skúste sa pozrieť do tabuliek, pri akých podmienkach je určovaná teplota varu kvapalín.

2) Čo tak zobrať teplomer a overiť si to?

 
 
 
  Date: 18. X. 2002  

 

 
    Pomenovanie pre vodorovný vrh:  
    Vrh priamo vpred!  
 
 
  Date: 15. X. 2002  

 

 
    Pán profesor, tá hmotnosť má byť v metroch, však?  
    ?!? :-)  
 
 
  Date: 18. X. 2002  

 

 
  Otázka: Aká je teplota tej zohriatej vody?  
  Reakcia: študent vytiahne teplomer z vody a asi po pol minúte zahlási: Ono to stále klesá ...  
    A prosím vás, teplotu čoho vlastne meriate?  
    No predsa vody!!!  
 
 
  Date: 18. X. 2002  

 

 
  Výrok: Voda, ktorá sa zohrieva na variči, je na spodku chladnejšia ako na vrchu ...  
  Moja reakcia: Ako ste na to prišli?  
No je to tak, ako so vzduchom, chladnejší je dole a teplejší hore!  
 
 
  Date: 18. X. 2002  

 

 
    Tá hustota sklennej guľky je taká istá ako vody?  
    ??? :-)  
 
 
 

 

[späť]