Ak sa nemôžete zúčastniť na cvičení , príďte si ho nahradiť v daný týždeň s iným krúžkom v nasledovnom čase:

07.30 - 09.10 09.20 - 11.00   12.30- 14.10 14.20 - 16.00 16.10 - 17.50  

Pondelok

 

        L  M

F2-LC      FL

Nt       2P

 Pt       2N

F2-LC      FL

Nt       2R

 Pt       2M

SEFY   MP1 2P/2R  

 2M/2N 

   

07.00  08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

Utorok

 

     Z  A  

Nt  VC   NS12

3002C 

Pt  LC  NB319

Nt  VC   NS1-14

3002E 

Pt  LC  NB319

konzultačné

hodiny 

     

 

Streda

 

               

 

11113

11114

LC  NB 323

     

 

08.00 - 09.30 9.35 - 11.05 11.10 - 12.40   13.40 - 15.10 15.15 - 16.45 16.50 - 18.20  

Štvrtok

Pt        5R022

VC       S4

 R

K 

                 

 

Piatok

Nt       5R022

LC       S4

Nt       5R021

LC       S4

Nt       5R021

VC       S4

             

         

Rozvrh platí od 22. 9. 2003 do 19. 12. 2003.

Konzultačné hodiny: utorok 16.00  - 18.00 v miestnosti NB 418.

Ak nemôžte prísť v danom čase, napíšte, môžeme sa dohodnúť na inom termíne:  

 

PaedDr. Peter HOCKICKO