Svet očami fyziky:

Študent nie je čaša, ktorú treba naplniť, 

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť!"

/Aristoteles (384 - 322 B.C.)/

      Na nasledujúcich stránkach nájdete semestrálne práce z fyziky študentov Gymnázia sv. Františka v Žiline, Elektrotechnickej fakulty a Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity. Cieľom týchto prác bolo, aby sa študenti oboznámili so základmi fyziky, všímali si javy okolo seba a dokázali ich správne interpretovať. Z tohto hľadiska práce splnili svoj účel. Niektoré z nich sú naozaj na vysokej odbornej i grafickej úrovni, iné by bolo vhodné ešte doplniť, rozšíriť a taktiež aj trochu poopraviť či už po stránke formálnej alebo gramatickej. Tieto korektúry však nechávam na samotných autoroch.
      Do akej miery sa študentom podarilo vystihnúť podstatu veci, to už posúďte sami. Príjemnú zábavu a veľa pekných zážitkov s fyzikou okolo nás.

 

      Školský rok: 2000/01
      GsF ZA

 

                                   Školský rok: 2001/02/03
                                   ELF ŽU

 
 

        Semester: zimný 2002
        FRI ŽU d.p. RK: 

 Názov práce:
Ako funguje gitara Fyzika praktickyJadrová elektráreň Výroba elektrickej energie 
Svetlo, laser a jeho vlastnostiKmitanie Kompaktný disk a laserTermika 
 Objavitelia umelej rádioaktivity Klavírna mechanikaSvetlo a jeho vlastnosti Osudy hviezd 
Spracovanie chýb meraniaVývoj a druhy laserovVrhy Ťazisko
Šport očami fyzikyCamera obscuraČierne dieryDilatácia času

Atómová elektráreň - atómová energia

Vodné elektrárne - princípy a typy

Vlastnosti PN prechodu

Astrofyzika a veci s tým súvisiace

Vznik vesmíru a javy s ním spojené

Dopad fyziky na výpočtovú techniku

Mechanika kvapalín, štruktúra a vlastnosti kvapalín Pohyb hmotného bodu z hľadiska dynamiky 

 Reproduktorové sústavy z pohľadu fyziky

Pohyby telies v homogénnom tiažovom poli Zeme

        Semester: zimný 2003
        Zoznam prác: 

        Semester: zimný 2004
        ELF ŽU d.p. LM