9. Cyklista sa pohybuje smerom do kopca rýchlosťou v1 = 10 km.h-1. Keď dosiahne vrchol kopca, obráti sa a absolvuje tú istú trasu z kopca dolu rýchlosťou v2 = 40 km.h-1. Aká bola priemerná rýchlosť cyklistu ?

 
           
 

 

 

v1 = 10 km.h-1

v2 = 40 km.h-1

vp = ?

   

 
   

Pohyb do kopca a z kopca môžme považovať za rovnomerný priamočiary. Vzdialenosť medzi zemou a vrcholom kopca si označme d. Pri pohybe do kopca prejde cyklista dráhu:

 
   

d = v1t1  .

(1)

 
   

Pri pohybe z kopca prejde tú istú dráhu za čas t2 rýchlosťou v2, čiže:

 
   

d = v2t2  ,

(2)

 
   

kde t1 je čas výstupu a t2 čas zostupu. Priemerná rýchlosť vp je definovaná ako celková prejdená dráha s za celkový čas t. Môžme písať:

 
   

vp = s / t  .

(3)

 
   

Platí, že cyklista prejde celkovú dráhu:

 
   

s = 2d

(4)

 
   

za čas

 
   

t = t1 + t2  .

(5)

 
   

Po dosadení do vzťahu (3) za priemernú rýchlosť vp dostaneme:

 
   

vp = s / t

vp = 2d / (t1 + t2)  

t1 = d / v1

t2 = d / v2

vp = 2d / (d / v1 + d / v2)

vp = 2d / (d (v1 + v2) / v1v2)

vp = 2v1v2 / (v1 + v2)

   
   

Dosadením zadaných hodnôt dostávame:

 
   

vp = 2 . (400 / 50) km.h-1 = 16 km.h-1  .

 
       
    Cyklista sa pohybuje priemernou rýchlosťou 16 km.h-1.  
       
   

Odraz guľôčky

Balistické kyvadlo

Koeficient tlmenia

 
       
6. - Zvislý vrh telies  

Obsah

27. - Archimedova špirála