40. Oceľová guľôčka odskakuje od oceľovej podložky v 1-sekundových intervaloch. Ako vysoko sa guľôčka odráža? 

 
       
 
 

t0 = 1s

h = ?

   
           
   

Keďže čas t0 medzi dvoma dopadmi je rovný 1 sekunde, čas výstupu guľôčky t je rovný 1/2t0, teda t = 0,5 s, pretože čas výstupu a dopadu guľôčky je v homogénnom gravitačnom poli Zeme rovnaký (ak samozrejme uvažujeme dokanale pružný odraz od podložky, pri ktorom nevznikajú žiadne straty energie a kinetická energia guľôčky sa premieňa len na potenciálnu energiu). Využitím tej vlastnosti, že po dosiahnutí maximálnej výšky bude gulôčka padať voľným pádom, pre výšku odrazu môžeme písať:  

 
           
     

h = 1/2 gt2  .

(1)

 
   

Po dosadení hodnôt dostávame:

 
   

h = 1/2 . 9,81 m/s2 . (0,5 s)2

 
   

h = 1,23 m  .

 
       
   

Guľôčka sa odráža do výšky 1,23 metra.

 
       
   

Priemerná rýchlosť cyklistu

Balistické kyvadlo

Koeficient tlmenia

 
       
36. - Zvislý vrh nahor a nadol  

Obsah

42. - Pohyb s konštantným druhým zrýchlením