Mechaniky

   Kladivkový mechanizmus je umiestnený pod strunami natiahnutými na pancierovom ráme. Ostrunenie je zborové, pretože ku každej klávese je struna vedená trojmo, v nižších oktávach (basách) dvojmo. Všetky struny sú oceľové, basové sú ešte okrútené medeným drôtikom. Struny sa napínajú natáèaním na kovové kolíèky. Okrem toho ku klavíru patria 2 alebo 3 pedále. Zašliapnutím pravého pedálu sa spôsobí odklon tlmièa od strún a tým sa predĺži trvanie tónu nezávisle od doby stisnutia klávesy. Ľavým pedálom je možné posunutie kladivka ku pravej strane o tri až šesť mm a kladivko tak zasahuje u trojstrunových kláves dve struny a u dvojstrunových len jednu strunu. Výsledkom je tlmený zvuk. Tretím (stredným) pedálom je možné predåženie urèitého tónu. Chromatický tónový rozsah moderného klavíra je od A2 až po a4 (c5).Viedenská mechanika

Anglická mechanika

 
| Mechaniky | Spôsob rozkmitania | Tóny klavíra | Dynamické rozsahy