Spôsob rozkmitania

   Struny sa u klavíra rozkmitávajú údermi kladiviek. Rezonančná skriňa klavíra mám veľkú veľkosť. Struny sú v nej napäté na pevnom ráme, ktorý musí zniesť veľké sily v ťahu (v priemere okolo 150 000 N). Každá struna je podrobená napínajúcej sile od 400 - 500 N.  
| Mechaniky | Spôsob rozkmitania | Tóny klavíra | Dynamické rozsahy