Dynamické rozsahy

   Klavír patrí k nástrojom s bohatými dynamickými možnosťami. Najnižšia hladina intenzity, ktorú nástroj dosahuje (s použitím ľavého pedálu), je okolo 44 dB. Bez použitia ľavého pedálu stúpa dolná medza hladiny intenzity v priemere o dva dB. Vo fortissime dosahuje hladina intenzity hodnotu okolo 80-89 dB. Dynamické rozpätie je teda približne 40 dB. 
| Mechaniky | Spôsob rozkmitania | Tóny klavíra | Dynamické rozsahy |