Pierre CURIE a Maria CURIE-SKLODOWSKÁ  
Maria CURRIE-SKLODOWSKÁ sa narodila sa 7. Novembera 1867 vo Varšave počas ruskej okupácie v rodine učiteľov a bola vychovávaná v rodine poznačenej nedostatkom peňazí. Jej sestra zomrela veľmi skoro a onedlho aj jej matka. Bola výborná študentka so zriedkavým darom sústredenia sa. Mária skrývala sen vedeckej kariéry, koncept nepredstaviteľný pre ženu v tom čase. Ale nedostatok peňazí znamenal, že bola nútená stať sa súkromnou učiteľkou. Urobila veľké finančné obete, takže jej sestra Bronia mohla naplniť jej sen študovať medicínu v Paríži, povzbudzujúc sa nádejou že jej láskavosť sa môže navrátiť. A tak v roku 1891 plachá Mária prišla do Paríža. Ambiciózna a učenlivá mala len jednu túžbu učiť sa. Prešla fyzikálnou skúškou s červeným diplomom a pokračovala matematikou. Potom poľský priateľ ju predstavil Pierrovi CURIEOVI, mladému plachému a uzavretému mužovi. V roku 1895 tento voľnomyšlienkár, známy prácami o kryštalografii a magnetizme, sa stal jej manželom. Rok predtým jej napísal hovoriac ako pekné by to bolo "stráviť život vedľa seba v kyvadle našich snov: tvoj vlastenecký sen, náš humanitný sen a náš vedecký sen." V jej pionierskej ceste sa Mária CURIE v roku 1897 rozhodla urobiť si doktorát fyziky. Skúmala žiarenie uránových solí a hľadala iné chemické prvky s vlastnosťami, ktoré neskôr nazvala rádioaktivitou. Vypracovala metódu, pomocou ktorej sa v roku 1902 získalo niekoľko decigramov čistej soli rádia a v roku 1910 získala z Jáchymovského smolinca rádium v kovovom stave. Nobelovu cenu dostala spolu s manželom Pierrom CURIEM za spoločnú prácu o rádioaktivite v roku 1903. V roku 1911 dostala Nobelovu cenu druhýkrát, a to za získanie rádia v kovovom vide. V čase pôsobenia na Ústave rádia vypracovala a zdokonalila kvantitatívnu metódu merania rádioaktivity. Vypukla vojna. Mária CURIE cítila, že X-lúče by pomohli lokalizovať šrapnely z granátov a pomôcť chirurgom. Organizovala röntgenologické a rádiové vyšetrovacie stanice pre poľné a zázemné vojenské nemocnice. V roku 1921 ju pozvali na prednáškové turné do Ameriky, kde redaktorka pani Maloney organizovala zbierku na zakúpenie jedného gramu rádia pre Ústav rádia v Paríži. 19. apríla 1906 jej zomrel manžel. Mária zomrela 4. Júla 1934 v meste Savoy vo Francúzsku na leukémiu, vyčerpaná a skoro slepá, s prstami obhorenými a poznačenými "jej drahým rádiom". Bola vystavená počas života neuveriteľnému množstvu žiarenia.

     Frédéric JOLIOT-CURIE sa narodil 19. marca 1900 v Paríži ako posledné zo šiestich detí obchodníka. Roku 1923 skončil Vysokú školu priemyselnej fyziky a chémie v Paríži a za vynikajúci prospech ho odmenili medailou Pierra CURIEHO. Toto kombinované fyzikálno-chemické vzdelanie ho priamo predurčovalo na výskumy fyzikálnych a chemických vlastností rádioaktívnych látok. Na odporúčanie riaditeľa tejto školy Paula LANGEVINA, dlhoročného priateľa rodiny CURIEOVCOV, nastúpil roku 1925 ako mimoriadny preparátor u Márie CURIE-SKLODOWSKEJ, riaditeľky ústavu.. Tam sa zaoberá elektrochémiou polónia. V ústave sa zoznámil s Iréne CURIEOVOU a roku 1926 sa s ňou oženil. Roku 1935 sa Frédéric JOLIOT-CURIE stáva profesorom na Collége de France, kde založil nové laboratórium jadrovej chémie. Krátko nato založil laboratórium jadrovej syntézy v Ivry pri Paríži.Po okupácií Paríža JOLIOTA-CURIEHO zatkli, ale po prepustení mu umožnili „zdržiavať sa“ vo svojom laboratóriu, ktoré obsadili nemeckí vedci. Počas okupácie Francúzka sa JOLIOT-CURIE aktívne zúčastnil na protifašistickom odboji, keď v jeho laboratóriu vyrábal výbušniny pre francúzke hnutie odporu. Po vojne ho menovali za hlavného komisára francúzkeho Komisariátu pre atómovú energiu. V pevnosti Chatillon pri Paríži pod jeho vedením uviedli do prevádzky prvý francúzky jadrový reaktor Zoe. JOLIOT-CURIE odmietol zúčastňovať sa na vývoji a výrobe francúzkych jadrových zbraní. Roku 1950 ho aj pre tieto dôvody z funkcie odvolali. Svoju vedeckú autoritu zasvätil boju za zákaz atómových zbraní a zapojil sa do činnosti Svetovej rady mieru. Po smrti Iréne JOILOTOVEJ-CURIEOVEJ Frédéric, hoci bol vtedy už sám ťažko chorý, nastupuje na jej miesto na Sorbonne a preberá po nej i miesto riaditeľa Ústavu rádia. O dva roky 14. augusta 1958 zomiera v nemocnici Saint Antoine v Paríži...


Iréne JOLIOTOVÁ- CURIEOVÁ sa narodila v Paríži ako prvá dcéra slávnej Madame Cure dňa 12. septembra 1897. Po skončení univerzity nastúpila ako preparátorka (asistentka) v Institut du Radium (Ústav rádia).