Archív


Fyzika v príkladoch v. III/03 - zmena grafickej úpravy, zosúladenie farieb, off-line CD verzia vebu

Fyzika v príkladoch v. IV/04 - vylepšená navigácia, zjednotenie obsahu súborov, odstránenie prebytočných animovaných gifov, postupná úprava a "čistenie" html kódu podľa štandartov W3C, pridané kapitolky Literatúra a Diskusné fórum

Fyzika v príkladoch v. V/05 - príprava novej tváre webu v jubilejnom roku vyhlásenom za rok fyziky s novými aktívnejšími a interaktívnejšími prvkami v php., otvorenejšia diskusia na fyzikálnu problematiku spolu so študentami, tvorba a skúšanie testov a to všetko s dôrazom na informačný charater webu a jednoduchosť obsahu stránok