Aktuálne informácie:

Výsledky ankiet - my sa pýtame, vy odpovedáte,
Aktuálny rozvrh ak sa nemôžete zúčastniť na cvičení, príďte si ho nahradiť s iným krúžkom
CD - ROM Fyzika v príkladoch - offline verzia web. stránky http://hockicko.utc.sk
Upgrade CD Fyzika v príkladoch v. IV/04:
   -> 11.10.2004
   -> 25.10.2004
Súhlas autorov - licencia k používaniu študijných materiálov na týchto stránkach a k výuke.

Zaujímavé info:

Tacoma Narrows Bridge

Fyzika v příkladech:

Skrátenú off-line verziu tohto webovského portálu nájdete aj na Chip CD 1/04. (Vydal Vogel Burda Communications s.r.o., Praha 2003.)

Ocenenia:

Fyzika v príkladoch obsadila v druhom ročníku súťaže "e-learning v praxi" v kategórii "podporný materiál pre on-line vzdelávanie" organizovanej v rámci konferencie ICETA 2004 (3rd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications) v Košiciach v konkurencii 18 súťažných príspevkov III. miesto. (IT NEWS.sk z 29.9.2004)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!