ČO JE TEKUTINA?


   Keď stojíte na veternej pláži a pozorujete vlny, ktoré sa rozbíjajú na brehu, vidíte a cítite kvapaliny v pohybe. Aj kvapaliny ako voda v oceáne, aj plyny, ktoré tvoria vzduch naokolo vás, sa nazývajú tekutiny. Tekutina je akákoľvek látka, ktorá tečie.


   Charakteristiky tekutín vysvetľujú, ako lietadlo lieta, ako zubná pasta vychádza z tuby a ako malé chrobáky môžu chodiť po vode. Pochopenie toho, ako sa správajú tekutiny je taktiež odpoveďou na základnú otázku - prečo sa predmet ponára, alebo pláva. 

   Ak ste niekedy skúšali potopiť predmet, cítili ste silu, ktorá ho vytláčala na povrch. Táto sila, nazývaná vztlaková sila, sa rovná váhe vody, vytlačenej predmetom. Ak sa vztlaková sila rovná váhe predmetu, ten bude plávať. Ak nie, predmet sa ponorí. Hustota predmetu a množstvo vody, ktorej miesto predmet zaujal - alebo ktorú vytlačil - ovplyvňuje pomer medzi vztlakovou silou a váhou. na začiatok