Hviezdy

Na jasnej nočnej oblohe vidíme veľmi veľa nerovnako jasných hviezd. Voľným okom ich môžeme vidieť okolo 3000, ďalekohľadom oveľa viac. Pri pohľade na hviezdnu oblohu nás napádajú otázky: Čo sú hviezdy? Prečo žiaria? Ako vznikli? Čo je za hviezdami? Sú vo vesmíre ešte aj iné telesá, ktoré nevidíme?
Na niektoré z týchto otázok súèasná astrofyzika vie odpovedať, na iné zatiaľ nie.
Hviezdy sú žeravé plynné gule podobné Slnku. Slnko je hviezda, ktorá je k Zemi najbližšie. Ostatné hviezdy sú od nás rôzne vzdialené. Všetky okrem Slnka sú však ďaleko, že aj v tých najlepších hvezdárskych ďalekoh¾adoch sa javia ako nerovnako jasné svietiace body. Slnko sa nám javí najjasnejšie preto, že je k nám najbližšie. Slnko nepatrí k veľkým hviezdam. Vo vesmíre sú hviezdy, ktorých hmotnosť je mnohokrát väčšia, ako je hmotnosť Slnka. Niektoré hviezdy sú biele, ktorých hmotnosť je mnohokrát väčšia, ako je hmotnosť Slnka. Niektoré hviezdy vysielajú do vesmíru oveľa viac svetla ako Slnko, ale pretože sú od nás ďaleko, javia sa nám menej jasné.
Pri pozornejšom sledovaní hviezdnej oblohy zistíme, že farba svetla rôznych hviezd je rozdielna. Niektoré hviezdy sú biele, iné žlté, oranžové až červené. Farba svetla hviezdy závisí predovšetkým od teploty jej povrchu. Najvyššiu teplotu majú biele hviezdy, najnižšiu èervené. Teploty povrchu hviezd sa pohybujú od niekoľko tisíc až niekoľko desaťtisíc kelvinov. Povrch Slnka má teplotu približne 6000K. Vnútro, jadro hviezd má teplotu mnoho miliónov kelvinov.
Hlavným zdrojom informácií o hviezdach je ich svetlo. Svetlo hviezd svedčí nielen o teplote ich povrchu, ale aj o ich zložení a o procesoch, ktoré v nich prebiehajú. Zo spektra, ktoré vznikne rozkladom svetla hviezdy, možno vyčítať, z ktorých látok sa hviezda skladá. Takto sa zistilo, že väčšina hviezd, ktoré vidíme na oblohe, je zložená prevažne z vodíka a hélia.
Voľným okom alebo hvezdárskym ďalekohľadom môžeme pozorovať len hviezdy, ktoré vysielajú viditeľné svetlo. Vesmírne objekty však vyžarujú aj v iných oblastiach elektromagnetického spektra. V súčasnosti je veľmi rozvinutá najmä rádioastronómia, ktorá skúma rádiové vlny s milimetrovými až metrovými vlnovými dĺžkami prichádzajúce z vesmíru.
Spektrálny výzkum hviezd v oblasti viditeľného svetla aj iných častiach elektromagnetického spektra svedčí o tom, že vesmírne telesá sú zložené z rovnakých látok ako slnko alebo zem. Toto je jeden z dôkazov materiálnej jednoty sveta.
Hviezdy sú však iba jedným druhom vesmírnych objektov. Inými sú gravitačné a elektromagnetické polia alebo objekty, ktoré nevydávajú viditeľné svetlo, napr. planéty slnečnej sústavy. V kozmickom priestore je tiež rozptýlená látka:jednotlivé elementárne častice, atómy, molekuly a prachové zrnká veľmi malých rozmerov. Predpokladá sa, že prachové zrnká tvoria silikátové častice, častice s grafitovým alebo silikátovým jadrom s obalom zo zmrznutých plynov (metán,formaldehyd, voda a pod. ) Z tohto hľadiska sa hovorí o medzihviezdnom plyne a o medzihviezdnom prachu. V našej Galaxii v Mliečnej dráhe tvorí medzihviezdna látka podľa odhadu približne 10% hmotnosti celej galaxie.

A ešte obrázky hviezd, hviezdičiek a súhvezdí.....

Niečo takéto nadherné môžete uvidieť niekedy aj vy:

Toto už tažšie ( súhvezdie ORION ):

 

 

Späť na hlavnú stránku