Galaxie

Pri zbežnom pohľade na oblohu nás zaujmú známe súhviezdia a pás Mliečnej dráhy, dobre viditeľný najmä v letným mesiacoch. Súhvezdia nie sú skutočným zoskupením hviezd v priestore. Obrazec súhviezdia vzniká ako priemet náhodnej polohy od nás rôzne vzdialených hviezd na oblohu. Výnimkou sú jasné hviezdy Veľkého voza, ktoré tvoria sústavu hviezd - hviezdokopu, vzdialenú od nás 80 svetelných rokov. Hviezdokopou je aj sústava hviezd nazvaná Kuriatka(Plejády). Hviezdokopy sú zoskupenia hviezd, ktoré pravdepodobne prekonali spoločný vývoj a vznikli v rovnakom čase.
Keď pozorujeme Mliečnu ďalekohľadom, vidíme množstvo husto nakopených malých hviezd. Mliečna dráha, Galaxia, je obrovská sústava hviezd a ďalších vesmírných telies, ktorých pôvod je pravdepodobne spoločný. Patria do nej všetky hviezdy, ktoré vidíme na oblohe voľným okom alebo hvezdárskym ďalekohľadom, ale aj ďalšie vesmírne objekty, ktoré nepozorujeme ako hviezdy. Celková hmotnosť Mliečnej dráhy je podľa súčasných odhadov 400 miliárdkrát väčšia ako hmotnosť Slnka. Jej vek sa odhaduje na 8 až 12 miliárd rokov.
Podľa súčasných predstáv má naša Galaxia tvar obrovského rotujúceho disku s priemerom asi stotisíc svetelných rokov a hrúbku v strede až tridsaťtisíc svetelných rokov. Pri pohľade zhora by sme videli, ako sa otáča, pričom z jej jadra (zo stredu disku) sa odvíjajú špirálové sústredená v rovine symetrie disku. Poèet objektov nad touto rovinou sa postupne zmenšuje. V rovine disku Galaxie leží aj Slnko a telesá slneènej sústavy.
Strieborný pás Mliečnej dráhy je najjasnejší smerom k súhvezdiu Strelca. V tomto smere leží stred našej Galaxie. Stred Galaxie netvorí žiadne centrálne teleso, je to myslený hmotný stred obrovskej sústavy telies.
Naša Galaxia Mliečna dráha je iba jedno z obrovského množstva zoskupení hviezd a hviezd a predstavuje nepatrnú časť hmoty celého vesmíru. Podobných galaxiií, ako je naša, poznajú astronómovia v súčasnosti už veľmi veľa. V hvezdárskych ďalekohľadoch sa javia ako hmloviny alebo obláčiky hmly. V poslednom období sa však v nich už podarilo rozlíšiť aj jednotlivé veľké hviezdy. Takouto galaxiou je napríklad hmlovina v súhvezdí Andromédy.

Galaxie sa v súčasnej astrofyzike považujú za stavebnú jednotku vesmíru. V posledných desaťročiach výzkumy dokázali, že z jadra galaxie neustále akoby vyvierala látka, ktorá prúdi do okolného priestoru. Zatiaľ nie je známe, odkiaľ sa berie, prip. ako sa vracia späť.

Dosť bolo rečí, ešte nejaké obrázky :

Toto je naša Mliečna dráha. Ako ste si určite všimli, skladá sa z obrovského množstva hviezd.
Okrem našej galaxie poznáme ešte množstvo iných, rôznych tvarov a veľkosti. Na obrázku je galaxia eliptického tvaru.
 

Späť na hlavnú stránku