This page was created by Michal Pánis & Silvester Turčok

          Elektrická energia (hovorovo "elektrina") nám prostredníctvom dômyselných elektrických spotrebičov slúži vo všetkých oblastiach života. Dôležitosť tohto faktu si obvykle uvedomíme až pri poruchách v elektrických sieťach dodávateľa elektrickej energie alebo pri zapôsobení ističa, či poistky. Zriedkavé výpadky napájania elektrickou energiou nám aj touto cestou pripomínajú, že spoľahlivé a kvalitné zásobovanie elektrickou energiou je výsledkom zložitej práce teoretikov i praktikov v oblasti elektroenergetiky.

          Dnešná elektroenergetika je spojená s veľmi širokým okruhom teoretických i praktických problémov, ktoré súvisia s elektrickou energiou v rôznych oblastiach života ľudskej spoločnosti. Do elektroenergetiky teda patria najmä nasledujúce skupiny problémov:

          V súčasnosti si život bez elektrickej energie nevieme ani predstaviť. Každý človek má určite doma nejaký elektrospotrebič, ktorý denne používa. Pre niekoho to je televízor alebo rádio, ktoré sa stali pre nás zdrojom informácií, alebo spotrebiče v kuchyni, pomocou ktorých si pripravujeme jedlá.Tieto spotrebiče pracujú rôzne vďaka elektrickej energii, ktorú vyrábajú elektrárne. U nás sú to hlavne vodné elektrárne, okrem nich aj tepelné a jadrové. Vo svete existujú aj elektrárne veterné, slnečné a elektrárne, ktoré využívajú príliv a odliv v mori na výrobu elektrickej energie. Všetky tieto elektrárne pracujú na rovnakom princípe. Každá z nich premieňa nejakú energiu na kinetickú energiu turbíny a generátor vyrába elektrickú energiu. Elektrická energia má v súčasnosti veľký význam, preto sa hľadajú rôzne spôsoby výroby elektrickej energie. Je snaha vyrábať elektrickú energiu z nevyčerpateľných zdrojov ako sú veterná, slnečná a vodná energia. Veterné a slnečné elektrárne však majú v súčasnosti malú účinnosť.