Vývoj hviezd

Neutrónové hviezdy

Čierna diera

Záver

 

Existujú skutočne čierne diery?

Odpovedať môže len astronómia, ale dôkaz ich existencie nie je ľahký, už aj preto, že ich nevidieť. Musíme hľadať iné dôkazy ich existencie. Jedným z týchto dôkazov je hmotnosť. Hvezdári za istých okolností dokážu určiť hmotnosť vesmírnych subjektov. Dlhéí roky je už známe, že v niektorých vesmírnych konglomerátoch existuje viac hmoty ako je tam opticky vidieť. Je azda chýbajúca hmota skrytá v podobe čiernych dier? Iný a spoľahlivejší dôkaz existencie čiernych dier poskytuje ich gravitačné pôsobenie na blízke subjekty, napr. na plyn v ich okolí. Ten sa vťahuje do čiernej diery takou rýchlosťou, že pri tom, ba ešte skôr ako vpadne do čiernej diery, vysiela silné žiarenie x. Na zemi ho nemôžeme vidieť, pretože také žiarenie neprenikne cez zemskú atmosréru. Avšak pomocou špeciálnych družíc, ktoré obiehajú vysoko nad atmosférou okolo našej zeme a nesú rontgenové ďalekohlady, podarilo sa identifikovať na oblohe väčší počet objektov, ktorých žiarenie X má vlastnosti aké by sme očakávali od pôsobenia čiernych dier. Nakoniec existuje niekoľko dvojhviezd, v ktorých je jedna zložka neviditeľná, má však takú veľkú hmotnosť akú by mohla mať čierna diera. Tu astronómia zachytila stopy, ktoré možno povedú k objavom nových stavov hmoty a k procesom ktoré sa ešte nedávno mohli zdať viac ako fantastické.

 

 

autori: Ján Oros a Tomáš Veľký