Svetlo    

Lasery

Rovinné zrkadlá

Zakrivené zrkadlá

Lom svetla

Farba

Šošovky

Ľudské oko

Optické vlákna