Vítam Vás na mojej stránke.
Chcel by som Vás ňou voviesť
do sveta hudby a hlavne gitár.
A keďže je to semestrálna práca,
bude ladená fyzikálnym smerom.
Dúfam, že si na nej každý
niečo nájde.


P.S.: aj ja sám som sa pri jej
tvorbe veľa nového dozvedel
(a to som rok hru na gitaru učil :).

Štefan Bocko