Výsledky ankiet:

 

Na otázku:

Aký je váš vzťah k premetu fyzika?

V čase:

september 2003 - november 2003
Odpovedalo:

kladný

54,94 %54,94 %54,94 %  54,94 % 

(128)

 
 

záporný

31,76 %31,76 %31,76 % 31,76 % 

(74)

 
 

žiaden

13,30 %13,30 %13,30 %  13,30 % 

(31)

 
     

spolu:

(233)

 
Záver: Stále je čo vylepšovať, aby sa fyzikálne poznávanie stalo pre študentov ešte pútavejším a zaujímavejším ...

Na otázku:

Považujete fyziku za potrebnú pre vaše ďalšie pôsobenie?

V čase:

máj 2003 - august 2003
Odpovedalo:

považujem

53,89 %53,89 %53,89 %  53,89 % 

(97)

 
 

nepovažujem

26,67 %26,67 %26,67 % 26,67 % 

(48)

 
 

zaobídem sa bez nej

19,64 %19,64 %19,64 %  19,64 % 

(35)

 
     

spolu:

(180)

 
Záver: Viac ako polovica opýtaných a hlasujúcich považuje fyziku sa potrebnú. Takže je najyyšší, čas, aby sa štúdiu fyziky začala venovať väčšia pozornosť.

Na otázku:

Odkiaľ sa pripájate na tieto stránky?

V čase:

február 2003 - apríl 2003
Odpovedalo:

Slovensko

25,15 %25,15 %25,15 %  25,15 % 

(126)

 
 

Česká republika

71,05 %71,06 %71,06 % 71,06 % 

(356)

 
 

ostatné krajiny

3,79 %3,79 %3,79 %  3,79 % 

(19)

 
     

spolu:

(501)

 
Záver: Ako sa zdá, vzdelanie sa nielen viac cení v zahraničí, ale je oň aj väčší záujem ako doma.

Na otázku:

Čo myslíte, je potrebné, aby sa venovala väčšia pozornosť fyzike na základných a stredných školách?

V čase:

november 2002 - január 2003
Odpovedalo:

Áno

62,28 %62,28 %62,28 %  62,28 % 

(208)

 
 

Nie

34,43 %34,43 %34,43 % 34,43 % 

(115)

 
 

Neviem

3,23 %3,23 %3,23 %  3,23 % 

(11)

 
     

spolu:

(334)

 
Záver: Ako vidno aj z vašich odpovedí, je naozaj potrebné viac sa venovať fyzike na základnom a strednom stupni vzdelávania. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať len toľko, že z roka na rok majú študenti väčšie nedostatky v oblasti pojmov, zákonov, a taktiež aj pri riešení príkladov.

Na otázku:

Chceli by ste aj ďalšie príklady z fyziky?

V čase:

júl - október 2002
Odpovedalo:

Áno

87,67 %87,67 %87,67 %  87,67 % 

(192)

 
 

Nie

5,48 %5,48 %5,48 % 5,48 % 

(12)

 
 

Je mi to jedno

6,85 %6,85 %6,85 %  6,85 % 

(15)

 
     

spolu:

(219)

 
Záver: Ďakujem všetkým za prejavenú snahu a povzbudenie, a keďže má to svoj význam, môžem povedať, že aj naďalej budem pracovať na ďalších riešených príkladoch z fyziky.

[späť]