Doporučené príklady na výpočtové cvičenia z FYZIKY 1 pre študentov SjF 

 
Prednášajúci:

doc. Sofia Slabeyciusová, CSc.

Cvičiaci:

PaedDr. Mgr. Peter Hockicko 

           

Tema prednášky

Samoštúdium

Výpočtové cvičenia
         

Kinematika hmotného bodu

1, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22

25, 27, 31, 33, 36, 40, 42, 47, 48, 50, 53, 59, 63

 

Dynamika hmotného bodu

67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 84, 

929, 945, 947

96, 99, 100, 102, 106, 109, 110, 115, 

954, 956, 973

 

Beiser: 43/5, 9; 63/5, 12

Beiser: 63/1, 4, 20

 

Gravitačné pole

85, 86, 87, 88, 91

120, 121, 122

 

Dynamika sústavy hmotných bodov a telesa

124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 136, 142, 144, 147

151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, (161, 163), 169, (173)

   

Mechanika kvapalín

202, 205, 206, 207, 211, 213, 215

219, 220, 224, 226, 229, 231

     

Mechanické kmity

234, 235, 236, 239, 240, 242, 243, 244, 245

254, 255, 256, 258, 261, 262,

 

Stavba látok

182,183, 185, 186, 187

191,192,199

 

Mechanické vlnenie

246, 247, 248, 249, 250, 251

264, (265), 269, (271)

 

Termika

275, 276, 277, 278, 284, 285

290, 291, 294, 306

 

Vlastnosti plynov

314, 316, 318, 319, 321

337, 343, 344, 348, 349, 353, 363

 

Základy termodynamiky

372, 374, 378, 389, 391, 395, 399

403, 408, 414, 420, 426, 430, 434, 436

 
 

Literatúra:

     

Hajko, V.: Fyzika v príkladoch, 6. vyd., Bratislava, Alfa 1988. 

Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky. Praha, Academia 1975.