Videopríklady:
     Zadanie príkladov:
     Riešené príklady:
Pre prezeranie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash Player!
Pre ďalšiu analýzu príkladov je potrebné si stiahnuť program TRACKER (http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ ) Java 1.5 a QuickTime 7.

   Kinematika hmotného bodu - priamočiare pohyby
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte rýchlosť vlaku!
(dĺžka vozňa je 26,40 m,
výška a šírka okna vozňa s rámom je 1,10 m x 1,35 m)
zdroj: vlak.avi
   Určte spomalenie vlaku!
(dĺžka vozňa je 24,50 m,
výška a šírka okna vozňa s rámom 0,96 m x 1,27 m)
zdroj: brzdenie_vlaku.avi

   Kinematika hmotného bodu - nerovnomerné pohyby
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte zrýchlenie (spomalenie) vlaku.
zdroj: vlak_brzdenie.jpg, vlak_rozbeh.jpg
   Analyzujte pohyb rakety, určte jej rýchlosť, zrýchlenie tesne po odpálení. Do akej maximálnej výšky raketa vyletí?
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: raketa.avi, raketa_odpal.avi

   Kinematika hmotného bodu - otáčavý pohyb
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte uhlovú rýchlosť otáčania kolesa! Určte uhlové zrýchlenie pri brzdení kolesa!
(dĺžka meradla: 1 m)
zdroj: koleso.avi, koleso_2.avi, koleso_120.avi (120 fps)
   Určte periódu a frekvenciu otáčavého pohybu vrtule lietadla pri lete!
(frekvencia snímok: 1000 fps)
zdroj: vrtula.avi

   Kinematika a dynamika hmotného bodu - zvislý vrh nahor
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte hodnotu tiažového zrýchlenia Zeme! Akou rýchlosťou je lopta vyhodená a akou rýchlosťou dopadne?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,580 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vrh_nahor.avi
   Analyzujte daný pohyb, určte veľkosť rýchlosti lopty. Aká veľká sila pôsobí na loptu pri vyhodení?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,290 kg, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: vrh_nahor2.avi

   Kinematika a dynamika hmotného bodu - zvislý vrh nadol
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Analyzujte rýchlosť daného pohybu lopty, aká veľká sila pôsobí pri odrazoch?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,610 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vrh_nadol.avi
   Analyzujte daný pohyb, určte veľkosť rýchlosti lopty. Aká veľká sila pôsobí na loptu pri hodení dole?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,580 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vrh_nadol2.avi

   Kinematika a dynamika hmotného bodu - vodorovný a šikmý vrh
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte hodnotu tiažového zrýchlenia Zeme! Akou rýchlosťou sa lopta pohybuje vo vodorovnom smere? Aká sila pôsobí na loptu?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,580 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vodorovny_vrh.avi
   Analyzujte daný pohyb, určte veľkosť rýchlosti lopty vo vodorovnom a zvislom smere. Aká veľká sila pôsobí na loptu pri kopnutí?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,421 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: sikmy_vrh.avi

   Kinematika a dynamika hmotného bodu - šikmý vrh
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Analyzujte daný pohyb, určte hybnosť lopty a jej zmenu v čase. Akou veľkou silou pôsobí noha na loptu v čase kopu?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,421 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: odkop.avi
   Analyzujte daný pohyb, určte veľkosť rýchlosti lopty. Aká veľká sila pôsobí na loptu pri kope a pri odraze od steny? Ako sa zmení hybnosť lopty?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,421 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: odkop_stena.avi

   Dynamika hmotného bodu - sila
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Aká veľká sila pôsobí na korkovú zátku pri otváraní šampanského?
(dĺžka dielika: 1 cm, hmotnosť zátky je 9,6 g, frekvencia snímok: 1000 fps)
zdroj: sampanske.avi
    Analyzujte pohyb jednotlivých guľôčok pri Gaussovom dele.
(dĺžka meradla: 0,5 m, frekvencia snímok: 1000 fps)
zdroj: Gauss_delo.avi

   Dynamika hmotného bodu - sila, práca, energia
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Aká veľká sila pôsobí na voľne padajúcu guľu? Akou veľkou silou pôsobí guľa pri dopade na zem?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť gule je 0,7265 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: guľa.avi
   Určte, aká sila pôsobí pri voľnom páde na guľu a pri náraze na plechovicu! Aká práca sa vykoná pri deformácii plechovice?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť gule je 0,7265 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: plechovica_0.47m.avi, plechovica_0.80m.avi, plechovica_1.12m.avi

   Newtonove pohybové zákony
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Analyzujte pohyb loptičky po údere hokejkou vo vodorovnom smere. Ako sa zmení pohyb loptičky, keď bude na ňu krátky čas pôsobiť hokejka vo zvislom smere?
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: hokej.avi
   Analyzujte pohyby študentov na stoličke, keď najprv pôsobí silou prvý študent, potom druhá študentka a nakoniec pôsobia na stoličky vzájomne.
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť študenta je približne 80 kg, študentky 60 kg, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: 3NPZ.avi, 3NPZ_silomery.flv

   Sily pružnosti
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Určte, aká je tuhosť pružiny v pere.
(dĺžka dielika: 0,01 m, hmotnosť pera je 6 g, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: tuhost_pruziny.avi
    Analyzujte pohyb gule zavesenej na silomere po vychýlení z rovnovážnej polohy. Aké sily pôsobia na guľu v pohybe?
(dĺžka dielika: 0,01 m, hmotnosť gule je 0,87 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: kyvadlo_pruzina.avi, kyvadlo_gula.avi

   Gravitačné pole Zeme - voľný pád
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte hodnotu tiažového zrýchlenia Zeme! Aká veľká sila pôsobí pri odraze guľôčky od zeme?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť loptičky: m = 2,5 g)
zdroj: volny_pad.avi (30fps), odrazy.avi (1000 fps)
   Analyzujte pohyby v tiažovom poli Zeme! Kedy je možné zanedbať vplyv odporu vzduchu?
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps, hmotnosti loptičiek: m1 = 2,5 g, m2 = 24,9 g)
zdroj: volny_pad_2.avi, volny_pad_2gulocky.avi (30 fps), volny_pad.avi (120 fps, mkov = 727 g, mguma = 25 g)

   Odstredivá (dostredivá) sila
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Študent otáča fľašu naplnenú vodou pripevnenú na špagáte tak, že sa fľaša pohybuje po kružnici vo zvislej rovine a so stredom v mieste uchopenia špagátu, ktorý je neustále napnutý. Aká musí byť minimálna rýchlosť fľaše, aby v najvyššom bode trajektórie vzhľadom na zem nezačala padať dole?
(výšku študenta odhadnite na 1,8 m)
zdroj: odstrediva_sila.avi, autor: študent Fačkovec
Aká musí byť rýchlosť otáčania pohára, aby tekutina z neho nevytiekla? zdroj: otoc.avi
    Loptička pripevnená na gumičke sa pohybuje rovnomerne po kružnici vo vodorovnej rovine tak, že jeden koniec gumičky je upevnený na osi, okolo ktorej sa loptička otáča a gumička je neustále napnutá. V istom okamihu sa gumička pretrhne. Aký bude smer pohybu loptičky?
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: lopta_na_niti.avi

   Tuhé teleso - balistiské kyvadlo
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte rýchlosť strely pred nárazom do plechovice!
(dĺžka plechovice je 16,7 cm, hmotnosť strely: 0,1 g, hmotnosť plechovice: 15,8 g, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: balisticke_kyvadlo.avi
   Overte vypočítanú rýchlosť stely z predchádzajúceho príkladu výpočtom na videu s 1000 fps.
(vonkajší priemer krukového začiatku plechovice: 53,92 mm, frekvencia snímok: 1000 fps)
zdroj: rychlost_strely.avi

   Trecie sily a kladka
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Závisí veľkosť trecej sily od veľkosti styčnej plochy?
(dĺžka dielika: 1 cm, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: trecie_sily.wmv
    Robotník vyťahuje materiál smerom nahor najprv pomocou lana a potom za použitia kladky. V ktorom prípade bude pôsobiť výrazne menšou silou? Akú prácu vykoná v prvom aj v druhom prípade, ak je materiál vytiahnutý do rovnakej výšky?
zdroj: kladka.wmv

   Trecie sily
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte faktor šmykového trenia medzi podrážkou čižiem a ľadom!
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: trenie.avi
   Na akej dráhe zastaví Škoda Octavia 1.6 LX pri rýchlosti 20, 40, 60, 80 km/hod? (Auto začalo brzdiť pri zvislej bielej paličke.)
(dĺžka auta: 4,511 m, frekvencia snímok: 25 fps)
zdroj: auto.avi, autor videa: Andrej Karlubík, vytvorené v rámci DP pod vedením P. Horvátha na FMFI UK v Ba

   Brzdné dráhy auta na suchej a mokrej vozovke
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte brzdnú dráhu auta Citroen C6 pri brzdení na suchej vozovke! Určte priemerné zrýchlenie a počiatočnú rýchlosť pri začatí brzdenia!
(dĺžka auta: 4,908 m, frekvencia snímok: 50 fps)
zdroj: C6.avi, C6_2.avi
autori videa: Ing. Ján Ondruš, PhD. a kol.
   Určte brzdnú dráhu auta Citroen C6 pri brzdení na mokrej vozovke! Určte priemerné zrýchlenie a počiatočnú rýchlosť pri začatí brzdenia!
(dĺžka auta: 4,908 m, frekvencia snímok: 50 fps)
zdroj: C6_dážď.avi
autori videa: Ing. Ján Ondruš, PhD. a kol.

   Brzdné dráhy auta na suchej a mokrej vozovke pri rôznych počiatočných rýchlostiach
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Určte brzdné dráhy auta Citroen C6 pri brzdení na suchej vozovke pri rôznych počiatočných rýchlostiach! (Hodnoty spracujte graficky!) Určte priemerné spomalenia a faktor šmykového trenia!
(dĺžka auta: 4,908 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: Citroen.wmv
    Určte brzdné dráhy auta Citroen C6 pri brzdení na mokrej vozovke pri rôznych počiatočných rýchlostiach! (Hodnoty spracujte graficky!) Určte priemerné spomalenia a faktor šmykového trenia!
(dĺžka auta: 4,908 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: Citroen_mokro.wmv

   Brzdné dráhy auta na vozovke so štrkom a bez neho
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Porovnajte brzdné dráhy auta Citroen C6 pri brzdení na vozovke s posypom (štrk po zimnej údržbe) a po úprave vozovky (odstránení posypu). Hodnoty spracujte graficky.
(dĺžka auta: 4,908 m, frekvencia snímok: 120 (30) fps)
zdroj: Citroen_posyp.wmv
    Určte brzdné dráhy domiešavača (m = 22 ton) pri brzdení na suchej a mokrej vozovke pri rôznych počiatočných rýchlostiach! (Hodnoty spracujte graficky!) Určte priemerné spomalenia a faktor šmykového trenia! Závisí dĺžka brzdbej dráhy od hmotnosti?
(dĺžka osobného auta: 4,605 m, výška: 1,430 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: domiesavac.wmv

   Brzdné dráhy áut na suchej a mokrej vozovke a letných pneumatikách
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte brzdné dráhy auta Mazda3 pri brzdení na suchej vozovke! Určte priemerné zrýchlenie a počiatočnú rýchlosť pri začatí brzdenia!
(dĺžka auta: 4,505 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: Mazda3.wmv,
autor videa: Ing. Ján Ondruš, PhD.
   Určte brzdné dráhu auta Škoda Felicia pri brzdení na mokrej vozovke! Určte priemerné zrýchlenie a počiatočnú rýchlosť pri začatí brzdenia!
(dĺžka auta: 3,883 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: felicia_mokro.avi

   Brzdné dráhy áut na zasneženej vozovke a zimných pneumatikách
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte brzdné dráhy auta Renault Thalia pri brzdení s počiatočnou rýchlosťou 20 km/h na rôzne upravenej vozovke!
(dĺžka auta: 4,171 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: Thalia.wmv,
   Určte brzdné dráhy áut pri brzdení na zasneženej vozovke pri rôznych počiatočných rýchlostiach! Určte priemerné spomalenia áut!
(frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: auta_sneh.wmv

   Brzdné dráhy áut na mokrej a suchej vozovke a zimných pneumatikách
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte brzdné dráhy auta Renault Thalia pri brzdení s rôznymi počiatočnými rýchlosťami na mokrej vozovke po topiacom sa snehu!
(dĺžka auta: 4,171 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: Thalia_mokro.wmv
   Určte brzdné dráhy auta Renault Thalia pri brzdení s rôznymi počiatočnými rýchlosťami na suchej vozovke a zimných pneumatikách!
(frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: Thalia_sucho.wmv

   Faktor šmykového trenia a valivý pohyb
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Určte faktor dynamického šmykového trenia medzi oceľou a rôznymi materiálmi a pomocou tabuliek odhadnite, o aké materiály sa jedná!
(frekvencia snímok: 30 fps, pohyb telesa po naklonenej rovine považujte za rovnomerný)
zdroj: koeficient_trenia.avi
    Porovnajte rýchlosť posuvného pohybu kolesa s rýchlosťou posuvu pásu v hornej a spodnej polohe!
(dĺžka meradla: 10 cm, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: lego_robot.avi

   Mechanika tuhého telesa
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr

   Určte ťažisko sekery a pomer hmotností poriska a kovovej časti sekery!
(dĺžka meradla: 0,3 m, hmotnosť sekery: 1,5kg)
zdroj: sekera_tazisko.jpg
Určte ťažisko plechovice a vysvetlite jeho polohu.
zdroj: plechovica.jpg
   Šikmá veža v Pise je vysoká 55 m a jej priemer je 7 m. Vrch veže je odchýlený 4,5 m od zvislej osi. Predpokladajme, že veža je homogénny kruhový valec. Aká ďalšia odchýlka vrchu veže by viedla k jej pádu prevrátením? Aký by bol pritom uhol mezi zvislou osou a osou veže?
zdroj: Pisa.jpg

   Mechanika tuhého telesa - hmotný stred
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Analyzujte pohyb kladiva ako pohyb dvoch častí: poriska a kovovej časti kladiva, čo platí pre pohyb ich ťažiska?
(dĺžka kladiva: 0,3 m, hmotnosť kladiva: 0,35 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: kladivo.avi
   Analyzujte pohyb sekery ako pohyb dvoch častí: poriska a kovovej časti sekery, čo platí pre pohyb ich ťažiska?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť sekery: 1,5kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: sekera_tazisko.avi

   Valivý pohyb na naklonenej rovine
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Analyzujte valivý pohyb gúľ na naklonenej rovine. Ktorá z gúľ rôznych hmotností, priemerov a materiálov (kov (m = 727 g, d = 72 mm), drevo (m = 5,9 g, d = 29 mm), guma (m = 6,6 g, d = 23 mm)) dosahuje na konci naklonenej roviny najvyššiu rýchlosť? Vysvetlite!
(frekvencia snímok: 120 fps, dĺžka meradla: 1m)
zdroj: valenie_gule.avi
Závisí rýchlosť valenia gúľ od hmotnosti? (valenie.flv)
    Analyzujte pohyb plechovíc na naklonenej rovine. Ktorá z plechovíc je plná (m = 523,2 g) a prázdna (m = 15,8 g)? Určte momenty zotrvačností daných plechovíc.
(frekvencia snímok: 120 fps, dĺžka meradla: 1m, priemer plechovice d = 65,6 mm)
zdroj: plechovice.avi
Závisí rýchlosť pohybu valcov na naklonenej rovine od ich hmotností? Vysvetlite! (dva_valce.flv)

   Valivý pohyb na naklonenej rovine
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Analyzujte pohyb guľôčky na naklonenej rovine. Určte zrýchlenie a silu, ktorá pôsobí na guľôčku.
(1 dielik: 1cm, frekvencia snímok: 120 fps, m = 25g)
zdroj: naklonena_rovina_uhol.avi
    Analyzujte pohyb pukov po naklonenej rovine. Určte zrýchlenie a silu, ktorá pôsobí na puky.
(1 dielik: 1cm, frekvencia snímok: 120 fps, hmotnosť oranžového puku: 50g, modrého: 157g, lopty: 60,4 g)
zdroj: naklonena_rovina_puky.avi, naklonena_rovina_puk_lopta.avi

   Valivý pohyb a vrhy
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Jedna z gúľ je 10 násobne ťažšia ako druhá. Gule sa valia po vodorovnej rovine približne rovnakou rýchlosťou. Na konci stola padnú na zem. Čo platí pre ich vzdialenosti od podstavy stola pri dopade?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť svetlejšej lopty: 0,0025 kg, tmavšej: 0,025 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vodorovny_vrh.avi
    Gule sa valia po naklonenej rovine a na konci roviny pokračujú pádom na zem. Čo platí pre ich vzdialeností od podstavy stola pri ich dopade na zem? Analyzujte pre rôzne ťažké gule a s rôznou výplňou (plné, duté).
(dĺžka meradla: 1 m, svetlejšej lopty: 0,0025 kg, tmavšej: 0,025 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: zo_strechy.avi, zo_strechy2.avi (msivá) = 18,7 g; moranžová = 60,4 g.

   Valivý pohyb a vrhy
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Valce (gule) rôznych hmotností sa valia po naklonenej rovine. Na konci naklonenej roviny začnú padať na zem. Čo platí pre ich vzdialenosti od steny pri dopade? (Rozmery valcov sú rovnaké.)
(dĺžka dielika: 1 cm, frekvencia snímok: 120 fps, hmotnosti valcov: 1,807 kg, 0,640 kg, 0,264 kg)
zdroj: strecha_valce.avi, strecha_gule.avi, (120fps, hmotnosti gúľ: 727g, 870g, 25g, 5,9g, 6,6g), strecha_disky.avi, (120fps, hmotnosti diskov: 233g, 86g, 55g)
    Guľa a valec sa valia po naklonenej rovine a na konci roviny pokračujú pádom na zem. Čo platí pre ich vzdialeností od podstavy stola pri ich dopade na zem?
(dĺžka dielika: 1 cm, frekvencia snímok: 120 fps, mgule = 727g, mvalca = 640g)
zdroj: strecha_gula_valec.avi,

   Mechanické vlastnosti tuhých látok - deformácia telesa
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Akou silou a tlakom pôsobí sekera pri údere na klát?
(dĺžka meradla: 0,3 m, hmotnosť sekery: 1,5 kg, rozmery ostrenej časti: hrúbka x šírka = 0,5 mm x 102 mm, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: sekera.avi
   Akou silou a tlakom pôsobí kálač pri údere na klát?
(dĺžka meradla: 0,3 m, hmotnosť kálača: 4,1 kg, rozmery dotykovej časti: hrúbka x šírka = 2,3 mm x 87 mm, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: kalac.avi

   Mechanika kvapalín
   

obr

   

obr

   Odhadnite, akou rýchlosťou dopadá voda zo strechy zámku na jeho nádvorie.
(predpokladajme výšku človeka 1,7 m.)
zdroj: wawel.jpg
zdroj: kopernik.jpg
   Odhadnite hustotu dreva plávajúceho vo vode.
(dĺžka meradla: 0,15 m)
zdroj: drevo.jpg

   Mechanika kvapalín - tlak a rovnica kontinuity
   

obr

   

obr

    Určte, aká je hustota kvapaliny v U-trubici. (Fialová kvapalina je voda, hustota = 1000 kg/m3).
zdroj: hustota.jpg
    Určte rýchlosť, akou vystrekuje kvapalina zo striekačky a porovnajte ju s rýchlosťou pohybu piesta. Overte platnosť rovnice spojitosti - kontinuity.
(dĺžka dielika: 0,01 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: rovnica_spojitosti.avi, autor: Ivana Pačechová

   Mechanika kvapalín - hydrodynamika
   

obr

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Aký je vzťah medzi výškou hladiny tekutiny nad dnom nádoby a výškami otvorov v stene nádoby h1 a h2 od dna nádoby, ak tekutina striekala z obidvoch otvorov do rovnakej vzdialenosti na vodorovnú rovinu, na ktorej je nádoba položená? Dokážte!
zdroj: vytok_vody.avi, rychlost_vody.avi
   Určte koeficient dynamickej viskozity kvapaliny v odmernom valci. Hustota skla, z ktorého je guľôčka vyrobená, je 2500 kg/m3, hustota glycerínu je 1260 kg/m3.
(dĺžka dielika: 1 cm (mierka na valci má 10 cm), frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: viskozita.avi

   Štruktúra a vlastnosti kvapalín
   

obr

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte povrchové napätie vody v styku so vzduchom!
(dĺžka dielika: 1 cm, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: kvapka.avi
   Určte kapilárny tlak vo vnúti mydlovej bubliny.
(dĺžka dielika: 1 cm, povrchové napätie roztoku mydla vo vode v styku so vzduchom je 40 mN/m)
zdroj: bublina.jpg, kocka.jpg, valec.jpg

   Vlastnosti kvapalín a plynov
   

obr

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Z dvoch nádob vyteká voda rovnakého objemu. Na konci prvej nádoby je kratšia slamka, na konci druhej dlhšia. Z ktorej nádoby vytečie kvapalina skôr? Odôvodnite!
zdroj: vytekanie kvapaliny.avi
   V ktorom balóniku je väčší tlak, s väčším objemom alebo menším objemom vzduchu? Čo sa stane po otvorení prepojovacieho ventilu? Vysvetlite!
zdroj: tlak plynu.avi

   Kmitavý pohyb - matematické a fyzikálne kyvadlo
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Popíšte rovnicami pohyb matematického kyvadla (vzťahy pre uhlovú výchylku, uhlovú rýchlosť a uhlové zrýchlenie), určte uhlovú frekvenciu a fázovú konštantu kmitavého pohybu a z doby kmitu určte hodnotu tiažového zrýchlenia Zeme!
(dĺžka meradla: 1 m, dĺžka závesu: 3 m)
zdroj: matematicke_kyvadlo.avi
   Popíšte rovnicami pohyb fyzikálneho kyvadla, určte vzťahy medzi uhlovou výchylkou, rýchlosťou a zrýchlením, určte uhlovú frekvenciu a dobu kmitu!
(dĺžka meradla: 0,2 m, hmotnosť kyvadla: 308 g)
zdroj: fyzikalne_kyvadlo.avi

   Frekvencia a perióda kmitavého pohybu
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte periódu a frekvenciu kmitov ladičky!
(dĺžka dielika: 1 cm, frekvencia snímok: 1000 fps)
zdroj: ladička.mov
   Určte periódu a frekvenciu, s akou kmitá neónová lampa!
(frekvencia snímok: 1000 fps)
zdroj: lampa.flv

   Kmitavý pohyb
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Popíšte rovnicami kmitavý pohyb telesa (vzťahy pre okamžitú výchylku, rýchlosť a zrýchlenie), určte uhlovú frekvenciu a fázovú konštantu kmitavého pohybu.
(dĺžka meradla: 0,5 m, hmotnosť telesa: 81 g)
zdroj: kmity_pruzina.avi
   Analyzujte kmitavý pohyb (nájdite vzťahy pre okamžitú výchylku, rýchlosť a zrýchlenie, určte uhlovú frekvenciu a fázovú konštantu kmitavého pohybu).
(dĺžka meradla: 0,5 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: tlmene_kmity.avi

   Kmitavý pohyb - spriahnuté kyvadlá
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Analyzujte pohyb spriahnutých kyvadiel, určte frekvenciu rázov!
(dĺžka meradla: 0,5 m)
zdroj: spriahnute_kyvadla.avi
   Analyzujte pohyb spriahnutých kyvadiel, určte frekvenciu rázov!
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: spriahnute_kyvadla.avi

   Vlnenie
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte rýchlosť vlny v pružine, ako súvisí s dĺžkou pružiny!
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: pružina_vlny.avi
   Analyzujte pohyb vĺn, určte ich rýchlosť. Ako sa odrážajú vlny na pevnom konci? Zmení sa rýchlosť vlny, keď sa zmení napnutie pružiny?
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vlny.avi

   Akustika
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Určte frekvenciu rázov.
video 1,
autor videa 2: M. Němec (KFEAM DF TU Zvolen),
zdroj: klavir.mp3, husle.mp3, pre analýzu použite program Audacity
   Určte, akou rýchlosťou sa pohybuje auto, keď rýchlosť zvuku vo vzduchu je približne 340 m/s.
autor videa 1: M. Dobiasová,
autor videa 2: M. Němec (KFEAM DF TU Zvolen),
zdroj: auto_trubenie.mp3, doppler.mp3, pre analýzu použite program Audacity

   Rýchlosť zvuku v látkach
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

    Z polohy maxím (miním) zvukových vĺn a zistenej frekvencie zvuku určte rýchlosť zvuku vo vzduchu!
(jeden dielik: 1 cm, meradlo: 30 cm)
zdroj: Kundtova_trubica_1.avi, Kundtova_trubica_1.mp3, Kundtova_trubica_2.avi, Kundtova_trubica_2.mp3, pre analýzu použite program Audacity
    Určte rýchlosť zvuku v tyči dĺžky 37,2 cm a 110 cm a odhadnite, z akého materiálu sú tyče vyrobené!
zdroj: tyč.avi, tyč.mp3, pre analýzu frekvencie zvuku použite program Audacity

   Termika
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Aké teplo prijíme jeden liter vody umiestnený v slnečnom variči pri zohriatí na najvyššiu teplotu. Aký je výkon slnečného variča?
zdroj: slnečný_varič.jpg
    Určte príkon a výkon rýchlovarnej kanvice, pričom jej účinnosť je 85%. (Počiatočná teplota vody je 18 °C, objem vody je 0,5 litra, hmotnostná tepelná kapacita vody je: 4186 J.kg-1K-1.)
zdroj: varna_kanvica.flv
   Vysvetlite...
   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   

obr
Pre prezeranie videa si stiahnite Flash Player!

   Prečo sa zápalková krabica pri preklápaní z ležatej polohy do stojatej raz zastaví a druhýkrát prevráti? Vysvetlite!
zdroj: zápalky.flv
   Vysvetlite jav, ktorý pozorujete na videu.
zdroj: spojné nádoby.flv, autor videa: Michal Hranický a kol.


Odporúčaná literatúra:
  1. Kúdelčík, J. - Hockicko, P.: Základy fyziky. Žilina, EDIS 2011, 272 s., ISBN 978-80-554-0341-0.
  2. Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch. Bratislava, ALFA 1988, 6. vydanie, 592 s.
  3. Jackuliak a kol.: Zbierka úloh z fyziky 1. Žilina, EDIS 2002, 133 s., ISBN 80-7100-978-4

Táto stránka vznikla v rámci riešenia projektov KEGA č. 075-008ŽU-4/2010 a 035ŽU-4/2012 a Nadácie Volkswagen Slovakia č. 052/12

ISBN: 978-80-554-0811-8


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!