1011. Prirodzeným rádioaktívnym rozpadom izotopu 23892 U vzniká izotop 23492 U. Vypočítajte, aký je polčas jeho rozpadu, keď v prírodnom uráne, ktorý je zmesou izotopov 238U, 235U a 234U, je 0,0006% izotopu 234U a 99,3% izotopu 238U! Polčas rozpadu 238U je 4,4.109 rokov.

 

n234U = 0,0006%,
n238U = 99,3%,
T238U = 4,4.109 rokov,
T234U = ?

 

Členy rádioaktívneho radu sú v rádioaktívnej rovnováhe, keď rýchlosti rozpadu týchto členov sú rovnaké. Pre množstvá atómov prvkov zmesi v rádioaktívnej rovnováhe platí, že sú priamo úmerné polčasom rozpadou týchto prvkov:

n234U / n238U = T234U / T238U  .

(1)

Odtiaľ pre hľadaný polčas rozpadu dostávame:

T234U = n234U / n238U . T238U  

(2)

T234U = 0,006% / 99,3% . 4,4.109 rokov,

T234U = 2,7.105 rokov  .

 

Polčas rozpadu izotopu 23492 U je 2,7.105 rokov.

 

Elektromagnetický oscilátor
Emitácia fotónu
Rádioaktívny rozpad

 

 1007. - Rozpad rádioaktívneho polónia

Obsah