Aktuálny rozvrh:

07.00  08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

Pondelok

 

 

 

 

     

VC 8xxxx

AB 112

konzultačné

hodiny  

  

 

Utorok

 

P FYZ

NR2

                      

 

07.30 - 09.10 09.20 - 11.00 11.10 - 12.50   13.30 - 15.10 15.20 - 17.00 17.10 - 18.50

Streda

 

 

 

                      

Štvrtok

L

 

Nt-LC

23 EL1

Pt-EA-LC

35 EA-OE 

              

Piatok

M 

 

F2-LC

21/22  EL1

Pt-F2-LC/Nt-EA-LC

20  FL1/35EA-OE

             

Rozvrh platí od 25. 9. 2006 do 22. 12. 2006.

Konzultačné hodiny: pondelok 16.00  - 18.00 v miestnosti NB 418.